Shaping the Future, Guided by Faith

Top
Image Alt
  /  News   /  Pagbubukas ng Buwan ng Wika at Panunumpa ng mga Bagong Opisyal ng MSCB

Pagbubukas ng Buwan ng Wika at Panunumpa ng mga Bagong Opisyal ng MSCB

Noong Agosto 17, sama-samang binuksan ng mga mag-aaral ng Mataas ng Paaralan ng Marist ang Buwan ng Wika sa High School Covered Court.

Sa pagsisimula ng programa, ipinaliwanag ng pinuno ng Departamento ng Filipino, na si Gng. Ma. Teresa Garlit, ang tema ng pagdiriwang ngayong taon na “Wikang Filipino: Wika ng Pambansang Kaunlaran.” Pagkatapos nito ay ang panunumpa ng mga nanalong opisyal ng MSCB at pagpirma sa kanilang kontrata. Ang kontratang ito ay nagsasaad na sila ang bagong opisyal na gaganap sa kani-kaniyang tungkulin.

Pagkatapos ng paglagda ay nagkaroon din ng pagpapasa ng susi sa bagong pangula ng MSCB na sumisimbolo sa pagpapasa ng tungkulin sa mga opisyal ng MSCB sa taong 2015-2016. Ang susi ay pinasa ng dating opisyal ng MSCB na sina Lewis Yabut at Joemari Cruz kay Lauren Cygne Onday, ang bagong halal na Pangulo.

 

ni Gabriel Gonzales